Kroki, Jak Naprawić Błędy 203 Formatu Api Zdalnego Sterowania Win32

Nie pozwól, aby Twój komputer znów Cię zawiódł. Kliknij tutaj, aby pobrać nasze narzędzie do naprawy systemu Windows i uzyskać kopię zapasową JAK NAJSZYBCIEJ.

Oto kilka prostych sposobów, które mogą ułatwić rozwiązanie problemu z komunikatem o błędzie zdalnego sterowania 203 Win32 API.

Poniżej znajduje się lista z powodu kodów błędów systemowych (błędy 0 lub 499). Czy moja funkcja GetLastError zwraca dzieci, gdy wiele funkcji zawiedzie? Aby cieszyć się tekstem opisu typu błędu w obsłudze aplikacji, użyj dowolnej funkcji FormatMessage z flagą FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM.

ERROR_SUCCESS

0 (0x0)

Operacja zrealizowana pomyślnie.

ERROR_INVALID_FUNCTION

1 (0x1)

Nieprawidłowa funkcja.

ERROR_FILE_NOT_FOUND

2 (0x2)

Oprogramowanie nie może znaleźć odrębnego pliku.

ERROR_PATH_NOT_FOUND

3 (0x3)

Normalnie system nie może ustalić określonej ścieżki.

ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES

4

(0x4)

Mięsień nie może otworzyć pliku.

ERROR_ACCESS_DENIED

5

(0x5)

Odmowa pozwolenia.

ERROR_INVALID_HANDLE

(0x6)

6

Zużycie jest nieprawidłowe.

ERROR_ARENA_TRASHED

7

(0x7)

Kontenery zostały zniszczone.

ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY

8 (0x8)

Mało dostępne zasoby pamięci dla tego polecenia podejścia.

ERROR_INVALID_BLOCK

9 (0x9)

Nieprawidłowy adres pamięci dotyczący adresu bloku.

ERROR_BAD_ENVIRONMENT

10 (0xA)

Ziemia jest uważana za niewłaściwą.

ERROR_BAD_FORMAT

11 (0xB)

Próba załadowania usługi w obecnie niewłaściwym formacie.

ERROR_INVALID_ACCESS

12 (0xC)

Nieprawidłowy kod dostępu.

ERROR_INVALID_DATA

13 (0xD)

Dane

Z pewnością jest to dozwolone.

ERROR_OUTOFMEMORY

14 (0xE)

Nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku twardym, aby zakończyć tę operację.

ERROR_INVALID_DRIVE

15 (0xF)

System nie może znaleźć napędu określonego przez Twój samochód.

ERROR_CURRENT_DIRECTORY

16 (0x10)

Katalog powinien i nigdy nie powinien być usuwany.

ERROR_NOT SUCH_DEVICE

(0x11)

17

Procedura nie może przenieść pliku na inny odpowiedni dysk.

ERROR_NO_MORE_FILES

18 (0x12)

Prawie nie ma więcej plików.

BŁĄD_OD ZAPISU

19

(0x13)

Pobierz jest tylko do odczytu.

ERROR_BAD_UNIT

win32 błąd formatu api wiadomość rc 203

20 (0x14)

Technologia po prostu nie może znaleźć określonego urządzenia.

ERROR_NOT_READY

21 (0x15)

Urządzenie nie jest gotowe.

ERROR_BAD_COMMAND

22 (0x16)

Urządzenie często nie akceptuje polecenia.

ERROR_CRC

23 (0x17)

Błąd danych (cykliczna kontrola nadmiarowości).

ERROR_BAD_LENGTH

24

(0x18)

Program zatwierdził określone polecenie, ale zakres polecenia jest niepoprawny.

ERROR_SEEK

(0x19)

25

Odtwarzacz nie może znaleźć jednego konkretnego obszaru lub tytułu na swoim dysku twardym.

ERROR_NOT_DOS_DISK

26 (0x1A)

Określony i może być niedostępny dysk.

ERROR_SECTOR_NOT_FOUND

27 (0x1B)

Czytelnik nie może znaleźć żądanego oddziału.

ERROR_OUT_OF_PAPER

28 (0x1C)

Drukarkę można opisać jako pustą.

ERROR_WRITE_FAULT

29

(0x1d)

System może nagrywać na określonym urządzeniu.

READ_FAULT

30 (0x1E)

System nie może czytać z aktualnie określonego urządzenia podstawowego.

ERROR_GEN_FAILURE

31 (0x1F)

Urządzenie elektroniczne podłączone do systemu prawdopodobnie nie działa.

ERROR_SHARING_VIOLATION

32 (0x20)

Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ może zostać opisany jako używany przez inny proces.

ERROR_LOCK_VIOLATION

33 (0x21)

Podprogram nie może uzyskać dostępu do obrazu, ponieważ inny proces zablokował twoją część powiązaną z plikiem.

ERROR_WRONG_DISK

34

(0x22)

Niewłaściwa dyskietka w napędzie. Wklej (numer seryjny woluminu %2: %3) w folderze %1.

ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED

36 (0x24)

Zbyt wiele obrazów jest otwartych do udostępnienia.

ERROR_HANDLE_EOF

38 (0x26)

Przejdź do powiązanego końca dowolnego pliku.

error_handle_disk_full

39 (0x27)

Dysk twardy jest w rzeczywistości pełny.

BŁĄD_NIE WSPIERANY

50 (0x32)

Żądanie nie jest oczywiście obsługiwane.

ERROR_REM_NOT_LIST

51 (0x33)

System Windows nie może myśleć o ścieżce sieciowej. Upewnij się, że ta ścieżka sieciowa jest poprawna, a ponadto, że niektóre docelowe laptopy lub komputery są bezczynne i wyłączone. Jeśli system Windows nadal nie może znaleźć ścieżki sieciowej do, skontaktuj się z najnowszym administratorem wielopoziomowym.

ERROR_DUP_NAME

52 (0x34)

Rzeczywiście zostały one połączone, ponieważ w sieci istnieje zduplikowana nazwa marki. Jeśli dołącza do domeny, przejdź do Systemu w Panelu sterowania, aby zmienić informacje o komputerze firmy i spróbuj ponownie. Jeśli dołączasz do ekspresowej grupy roboczej, wybierz inną nazwę grupy roboczej.

ERROR_BAD_NETPATH

53 (0x35)

Nie można znaleźć ścieżki połączenia.

win32 format komunikatu o błędzie api wiadomość rc 203

ERROR_NETWORK_BUSY

54 (0x36)

Sieć może być zajęta.

ERROR_DEV_NOT_EXIST

55 (0x37)

Zestawy

Książka informacyjna sieci lub urządzenie jest chwilowo niedostępne.

ERROR_TOO_MANY_CMDS

56 (0x38)

Osiągnięto polecenie sieci BIOS.

ERROR_ADAP_HDW_ERR

57 (0x39)

Wygląda na to, że wystąpił błąd w adapterze dostawcy komputera.

ERROR_BAD_NET_RESP

58 (0x3A)

Określony domowy komputer internetowy nie może wykonać żądanej operacji.

ERROR_UNEXP_NET_ERR

59

(0x3B)

Uwolnij komputer od błędów w ciągu kilku minut

Przedstawiamy Reimage- najbardziej zaawansowane i wszechstronne oprogramowanie do naprawy komputerów na świecie. Niezależnie od tego, czy komputer działa wolno, występują błędy, czy po prostu nie działa tak dobrze, jak kiedyś, Reimage może pomóc. Ta potężna aplikacja szybko diagnozuje typowe problemy i naprawia je za pomocą jednego kliknięcia. Będziesz cieszyć się maksymalną wydajnością, ochroną przed utratą danych i uszkodzeniem plików oraz spokojem, wiedząc, że Twój komputer jest teraz bezpieczny i wolny od błędów. Wypróbuj Reimage już dziś!

  • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
  • Krok 2: Uruchom aplikację i wybierz swój język
  • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera

  • Wystąpiło nieoczekiwane uszkodzenie sieci.

    Czy Twój komputer działa wolno i powoduje sporadyczne błędy? Martwisz się utratą danych, infekcją złośliwym oprogramowaniem lub awarią sprzętu? Nie martw się więcej! Reimage jest tutaj, aby pomóc.