Så Här Felsöker Du En Blinkande Livsstilslampa På En Sony TV

Låt inte din dator svika dig igen. Klicka här för att ladda ner vårt Windows-reparationsverktyg och säkerhetskopiera ASAP.

Under de senaste gångerna har flera läsare rapporterat till amerikaner att de har upplevt en pulserande Sony TV-standby-lampa när de åtagit sig att felsöka.Ja, se till att den faktiska nätsladden och nätadaptern inte kan hittas frånkopplad eller lös.Tryck på prestandaknappen på TV:n för att gå till om TV:n slås på.Slå på TV: n. Följ instruktionerna för din TV-typ: Slå på din Android TV igen. strömåterställning.

felsök standby-indikator som blinkar på tv:n

Om din Sony Bravia XBR HDTV inte fungerar som den ska, kommer den att ge dig råd om vad du faktiskt kan göra för att åtgärda problemet. Ett problem som kan uppstå är utan tvekan att när du försöker starta på TV:n, blinkar lågeffekten klarrött istället för att verkligen vara inkopplad för att slå på vanligtvis enheten. Även om den här indikatorn indikerar detta problem med TV:n, finns det i allmänhet åtgärder du kan vidta för att säkra TV:n att fungera korrekt igen.O. Du kan också återställa TV:n till fabriksinställningarna, vilket vanligtvis löser alla problem permanent och stoppar lampan från att blinka.

Steg 1

Steg alla 2

Stäng av alla teknikprodukter som är anslutna till TV:n, inklusive spelsystemet, DVR eller DVD Pro som finns på Internet. Lämna den här TV:n avstängd i minst ett antal minuter.

Steg 3

Sätt tillbaka TV:n i väggen och sätt på den igen med din nuvarande fjärrkontroll eller strömbrytaren på vissa enheter. Om TV:n startar utan att blinka, stäng av den, anslut dina enheter igen och sätt på den igen. Om du fortsätter att se en blinkande lampa bör du göra om dina inställningar.

Steg 4

Varför blinkar min TV-standbylampa?

Notera. De flesta TV 15-modeller kommer att visa en “pulserande” (standby) LED-indikator när TV:n förmodligen slås på igen. Detta är vanligtvis det avsiktliga beteendet hos den TV:n för att visa att den här TV:n “startar upp” (startar). När LED-idén slutar blinka är TV:n absolut funktionsduglig och kan styras med TV:ns fjärrkontroll.

Rikta den isolerade mot TV:n och håll ned pilen uppåt. Vid den tidpunkt som anges ovan, tryck och släpp en “Power”-knapp på TV:n. Dina operatörer kommer att återvända till sina tillverkningsenheter och den röda lampan blinkar längre.

Andrew McClain har varit anställd sedan 1994. Han har skrivit ditt antal artiklar för olika världsomspännande webbsajter och även skrivit användarmanualer och en mjukvaruapplikationsmanual för flera oberoende kunder. Han har en egen kandidatexamen i journalistik från University of Missouri.

 • Om dessa steg inte räcker kontaktar du Sonys kundsupport.

Sony Support

Vad gör du när din individuella Sony TV blinkar rött?

Slå på den här TV:n och slå på den i tur och ordning.Rengör de flesta ventilerna/springorna i det specifika TV-stället.Stäng av TV:n offline och som en följd av detta stäng av alla telefoner som är anslutna för att kunna ansluta till TV:n.Uppdatera vår TV-mjukvara på marknaden till den senaste versionen.

Artikel-ID: 00154034, den tidigare ändrade: 2021-12-29

Pröva den persistensbaserade metoden Jag har redan ett problem.

 • När ledtråden för vänteläge blinkar rött
 • När standby-indikatorn sannolikt kommer att vara avstängd
 • När bilder från en enhet som ingår i TV:n inte bara visas
 • För märken utrustade med närvarodetektor (förutom Android TV™ och Google TV™-modeller)
 • När Standby-indikatorn blinkar rött:

  Varför lyser standby-lampan på min Sony TV?

  Standby-idén på min Sony TV visar oavsett om min TV är på och på ämnet eller av och i standby. Om du ser att standby-lampan som är tillgänglig på din Sony TV blinkar, råkar det finnas två återställningsalternativ som i allmänhet kan göras för att åtgärda det meddelade problemet: strömjustering och tillverkaråterställning.

  1. Återställning av TV:n kan lösa krisen om den orsakas av det faktiska tillfälliga problemet.
   För mer information om återställning av TV:n, se följande vanliga frågor.
  2. För Android TV och Google TV, metoder för att starta om (återställa) Android TV/Google TV?
  3. För andra TV-apparater: Hur man utför spektakulärt en lokaliserad strömåterställning på en viss Sony TV
  4. Följ instruktionerna nedan för att ta reda på om enheterna som kan vara i kontakt med TV:n orsakar problemet (till exempel överbelastad med en fungerande enhet utöver meddelandeproblem).

   1. Stäng av TV:n.
   2. Koppla bort alla telefoner (som en extern HDMI USB-spelare och Net-Link-enhet) från TV:n.
   3. Sätt på TV:n och se till att varningsskylten är avstängd (blinkande betyder att det är något problem med just den TV:n).
   4. Anslut ditt företags slutenheter till den här TV:n endast åt gången.
   5. Om indikatorn börjar blinka omedelbart efter anslutning av en helt säker enhet betyder det att metoden har kontrollerats för problem.

  Om Name=”When_the_standby_indicator_turns_off”> stänger av standby-indikatorn:

  1. Se till att nätsladden och dessutom nätadaptern inte är bortkopplade och till och med lösa.
  2. Tryck på strömbrytaren på samma av våra TV-apparater för att se medan TV:n slås på.
  3. Återställ din TV. För mer information om återställning, se avsnittet med vanliga frågor nedan.
  4. För TV-apparater även Google Android TV, hur startar jag om (återställer) Android TV/Google TV?
  5. För andra TV-apparater: Hur man utför en annan effektåterställning på en Sony TV

  När bilder från en enhet som är ansluten till TV:n inte visas:

  Hur fixar jag min Sony TV från standbyläge?

  Tryck och håll ned pilen eller helt enkelt återställningsknappen i minst 29 sekunder för att återställa och ändra den aktuella sömninställningen. En annan fabriksåterställningsmöjlighet är att trycka på typeffektknappen på TV:n. Tryck och håll därför in återställningsknappen på en TV-apparat samtidigt som du trycker på strömbrytaren.

  Ytterligare information Se avsnittet med vanliga frågor precis nedan.

 • Ingen bild när du använder HDMI-korrelation.
 • Det finns ingen bild från din personliga ljud-/videoenhet på din TV.
 • För modeller utrustade med en närvarosensor:

  Få PC felfri på några minuter

  Vi presenterar Reimage - världens mest avancerade och heltäckande programvara för PC-reparation. Oavsett om din dator går långsamt, upplever fel eller bara inte fungerar så bra som den brukade, kan Reimage hjälpa dig. Denna kraftfulla applikation diagnostiserar snabbt vanliga problem och reparerar dem med ett enda klick. Du kommer att njuta av maximerad prestanda, skydd mot dataförlust och filkorruption och sinnesfrid när du vet att din dator nu är säker och felfri. Prova Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator

 • Obs. Android TV och Google TV får inte den här funktionen.

  1. Stäng av jämställdhetssensorn.

   OBS. De enskilda stegen är exempel som pekar på tips för att inaktivera närvarosonden. För mer information, se flyginstruktionerna som medföljer produkten.

   1. Tryck på HEM.
   2. Välj Inställningar.
   3. Välj eko.
   4. Välj närvarosensorn.
   5. Välj AV.
  2. Återställ din TV. För mer information över hela fabriksåterställningen, se några av artiklarna om återställning av elinställningar för Sony TV.

  felsöka standby-varningsskylt som blinkar sony tv

  Om ovanstående trappa inte löser problemet kan din egen TV behöva service.